Sinds kort staat in Shepherd op de kaart ook de snelheid van een rit weergegeven. De getekende route op de kaart heeft nu verschillende kleuren, elke kleur staat voor een bepaalde snelheid. Zo is oranje bijvoorbeeld een snelheid tussen de 105 en 135 km/h.

Bekijk de snelheid op de kaart in Shepherd

De snelheden zijn te vinden op de kaart in Shepherd, onder Mijn Wagenpark.

Met deze weergave op de kaart is het veel makkelijker om te zien welke snelheid is aangehouden tijdens een rit, en te beoordelen of er verbeteringen mogelijk zijn. Geel, Oranje of zelfs Rode ritten binnen de bebouwde kom zijn iets om op te letten bijvoorbeeld.

Hoe worden snelheden berekend

De snelheid wordt bepaald tussen twee GPS-punten die door de EcoBox zijn doorgegeven, en vervolgens ingekleurd op basis van de snelheid. De kleuren zijn altijd vast per snelheid, dus het is in één oogopslag duidelijk hoe de rit is gereden. Het weergeven van de gereden route is gelijk gebleven, alleen de snelheid is toegevoegd.

  • Lichtgroen   ->   0 - 35 km/h
  • Groen          ->   35 - 55 km/h
  • Blauw          ->   55 - 85 km/h
  • Geel             ->   85 - 105 km/h
  • Oranje         ->   105 - 135 km/h
  • Rood            ->   135+ km/h

We kunnen al vast verklappen: dit is een opstapje naar ons volgende project: snelheidslimieten per wegdeel!