Sinds kort kunnen wij de snelheidslimiet per wegdeel weergeven in onze Shepherd software. Met deze informatie kunt u nog beter een beeld krijgen van uw rijgedrag.

 

Berekening

Per wegdeel vragen wij de snelheidslimiet op, en uit de gegevens van de EcoBox kunnen wij kijken hoe hard er ook echt gereden is. We houden hierbij rekening met een kleine overschrijding die is toegestaan, zodat u niet meteen een melding krijgt als er maar één kilometer per uur te hard is gereden.

De score voor te hard rijden wordt berekend aan de hand van de grootte van de overschrijding. Daarbij telt een overschrijding van 5 km/h in de bebouwde kom zwaarder dan dezelfde overschrijding op de snelweg.


Er zal weinig veranderen in uw Shepherd-omgeving, de snelheidslimiet wordt automatisch ingevoerd. U zult de verschillen zien bij de scores, de snelheidslimiet is nu afhankelijk van het wegdeel. Het icoontje van een 'te hard rijden'-event zal op de kaart aangepast worden aan de daar geldende limiet.

Invoering

Het uitrollen van deze 'road dependent speed limit' zal in de periode augustus - oktober 2016 gebeuren. Zodra uw omgeving aan de beurt is zullen wij daar een update over geven.