Het klimaatakkoord houdt de gemoederen bezig. Het kabinet heeft afgelopen maand besloten om een CO2-heffing voor bedrijven door te voeren en de energierekening van huishoudens te verlagen. Ze zijn het hier nog niet allemaal over eens want de platte CO2-heffing is inmiddels weer van de baan. Het zullen mildere heffingen zijn dan voorheen over werd gesproken. Maar dat ze er komen is een zekerheid. Door als bedrijf CO2-reducerende maatregelen in te voeren, zal dit positief effect hebben op de heffing.

Platte CO2-heffing

Op elke ton broeikasgas krijgen bedrijven een vaste heffing. In vergelijking met andere landen betaalt Nederland weinig voor de uitstoot van koolstofdioxide. Maar door de platte CO2-heffing door te voeren riskeren we mogelijk dat de productie naar andere landen wordt verplaatst. De Nederlandse banen zullen afnemen en het is een verplaatsing van het klimaatprobleem naar een ander land. Onverstandig voor Nederland en voor het klimaat wereldwijd.

maatregelen tegen uitstoot

Het nieuwe plan: driehonderd grote vervuilers krijgen tot 2030 jaarlijks een reductiedoel opgelegd. De bedrijven krijgen een stevige CO2-belasting (per ton broeikasgas overschrijding) als zij over het aangegeven maximum heen gaan. Het is echter nog niet bekend hoe hoog die heffing zal gaan zijn. De heffing moet bedrijven stimuleren om maatregelen te nemen tegen de uitstoot. De CO2-margeheffing moet hoger zijn dan de kosten van de getroffen CO2-uitstoot maatregelen door het bedrijf. Het nieuwe CO2 reductieplan voor de industrie is een verbeterd onderdeel van het concept-Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord zal naar verwachting rond de zomer klaar zijn. Dan is ook duidelijk hoe hoog de heffing zal worden.

Met welke maatregelen kun je direct aan de slag?

Probeer binnen het bedrijf te besparen op:

  • Transport

  • Emissies

  • Energie

  • Papier

  • Water

  • Afval

  • ICT

Enkele tips om direct door te voeren:

Duurzaamheid binnen een bedrijf

Inspireer en motiveer medewerkers door iedere dag zelf een bijdrage te leveren. Communiceer met verpakkingsmateriaal van producten, koffiemokken, scheiden van afval of zorg ervoor dat gebruik van de printer afneemt. Stel doelen in voor het bedrijf en de medewerkers. Maak werkwijzen en systemen efficiënter.

De juiste bandenspanning van voertuigen

Met de juiste bandenspanning kan 0,4 megaton CO2 per jaar aan uitstoot bespaard worden.

Minder hard rijden op de snelweg

De maximumsnelheid verlagen naar 100 kilometer per uur levert 1,2 megaton CO2-reductie op.

Klimaatakkoord_mobiliteit.jpg