Alert Logistiek heeft een programma met concrete maatregelen opgezet om haar lean & green doelstelling van 20 procent CO2-reductie te behalen. De eerste maatregel is een rijgedrag-analyse door GreenStar.

Alle chauffeurs van Alert Logistiek krijgen allereerst een training en vervolgens wordt er een stick in hun auto geplaatst waarmee hun rijgedrag gemeten wordt. Analyse van deze data leidt tot structurele feedback waardoor het rijgedrag blijvend wordt verbeterd, met een forse reductie in CO2-uitstoot tot gevolg. "Rijgedrag-analyse is wat ons betreft dan ook echt een grote quick win", zegt commercieel directeur Frederik Tavenier. "Het sturen op rijgedrag is essentieel om onze doelstelling ten aanzien van CO2-reductie te wezelijkingen, door continu te meten en hierop te acteren."

Maatwerkoplossing

Na grondig vergelijken van verschillende aanbieders van rijgedrag-analyse heeft Alert gekozen voor de oplossing van GreenStar uit Twente. "GreenStar is in staat om rijgedrag goed te analyseren en op basis daarvan terugkoppeling op maat te geven", aldus Tavenier. "Daarnaast is het een jong en enthousiast team dat altijd voor ons klaarstaat en zich volledig focust op rijgedrag-analyse". De maatwerkoplossing is gebaseerd op het besef dat niet iedere chauffeur hetzelfde is. GreenStar-directeur Hans Schaap: "Iemand die veel op de snelweg zit heeft baat bij andere feedback dan iemand die voornamelijk in de bebouwde kom rijdt, hierdoor ontvangt zowel de wagenparkbeheerder als de chauffeur de feedback die het beste past bij zijn werk".

Reductie brandstofverbruik van acht procent

Een groot voordeel van juist rijgedrag-analyse als maatregel tegen CO2-uitstoot, is dat het tegelijkertijd ook direct kosten bespaart. Beter rijgedrag lijdt tot lager brandstofverbruik, minder onderhoud en minder schade. Schaap vervolgt: "De impact varieert natuurlijk per bestuurder en per wagenpark, maar gemiddeld zien we een reductie in brandstofverbruik van 8 procent, een percentage dat vrij consistent is over verschillende branches. Voor kilometervreters zoals in de koeriersmarkt, kan dit zo 1000 euro per auto per jaar schelen. Daarbovenop komen dan nog de besparingen op onderhoudskosten en verzekeringen."

Lees deze blog over rijstijl-analyse uit 2010 die eindigde met de woorden: 'Ik verwacht dat over 5 jaar bijna iedere nieuwe truck iets dergelijks heeft.'

Comment