Een belangrijke kostenpost voor een taxibedrijf, het wagenpark. Hans Schaap gaf een presentatie waarin hij de taxibranche op een eenvoudige en transparante manier advies gaf voor verbetering.

Dit begint met het opzetten van een risicoprofiel, want er zijn veel verschillende soorten bestuurders. Dit risicoprofiel wordt opgezet aan de hand van het type voertuig, het type ritten en het rijgedrag van de bestuurder. Op basis van dit risicoprofiel kan de begeleiding bepaald worden die het beste past bij het wagenpark en haar type bestuurder. Interne coach, online e-learning programma's, cursussen en trainingen zijn mogelijke begeleidingsvormen.

50 taxibedrijven maken inmiddels gebruik van Greenstar. “Wij hebben voor GreenStar gekozen vanwege hun grote ervaring en expertise op dit gebied” zegt Peter Markusse van TCR Renesse. De opbrengsten zullen per bedrijf verschillen. Geen enkel bedrijf is namelijk hetzelfde. Echter laten statistieken zien dat één punt beter scoren 7.5% brandstofreductie oplevert.