Taxicentrale de Meierij laat zien dat een taxibedrijf daadwerkelijk een aanzienlijke CO₂-reductie kan realiseren en zelfs CO₂-neutraal kan werken. In 2011 werd er al een project gestart om de eigen CO₂-uitstoot terug te dringen en te compenseren. Momenteel wordt daar met onder meer het verminderen van het brandstofverbruik van de taxi’s een vervolg aan gegeven. Deze werkwijze wordt inmiddels voor alle chauffeurs en wagens toegepast, en met succes.

Qua activiteiten ligt de nadruk bij Taxicentrale de Meierij op het kleinschalige vervoer van personen: straattaxi, directie, Regiotaxi en zonetaxi, vervoer van kleine groepen, zieken en rolstoelgebruikers en gecombineerd vervoer naar Schiphol, waarbij individuele zitplaatsen worden verhuurd. De directie van het bedrijf wordt gevormd door Herman van Vals en vader Jan en zoon Luc van Kasteren.

“In al deze vervoersvormen zijn de service en betrouwbaarheid die wij bieden heel belangrijk voor onze klanten. Door dit constant te bieden is ons wagenpark door de jaren heen uitgegroeid tot 31 taxi’s en taxibusjes. Onze 65 personeelsleden zorgen ervoor dat we met dat wagenpark zeven dagen in de week onze klanten kunnen bedienen. En dat doen we ook via onze app en het internet”, vertelt Jan van Kasteren.

CO₂-neutraal taxivervoer

Transport en vervoer hebben een grote impact op de totale CO₂-uitstoot wereldwijd. Ongeveer een kwart van alle CO₂-uitstoot in Europa komt van het wegvervoer. Hoe groot de uitstoot precies is, daarover verschillen de lezingen. Maar een taxi stoot gemiddeld per jaar zo’n 9 tot 10 ton CO₂ uit. Ongeveer 500 bomen moeten een jaar groeien om diezelfde hoeveelheid CO₂ te verwerken.

Maar reductie van deze uitstoot is een zeer voornaam aspect van veel klimaatplannen en -doelstellingen. En waar veel CO₂ wordt uitgestoten, valt ook de grootste reductie van die uitstoot te behalen. Taxicentrale de Meierij laat zien dat het op dit gebied niet bij mooie plannen hoeft te blijven. Het bedrijf zet al jaren in op het verkleinen van de eigen ecologische voetafdruk, en met succes.

Een goed voorbeeld daarvan stamt uit 2011. “Toen startten wij als eerste taxibedrijf een pilotproject om CO₂-neutraal taxivervoer aan te bieden. We deden dat door de uitstoot te compenseren. Voor het slagen van dit project waren de chauffeurs de meest belangrijke factor. Immers: door beter rijgedrag ontstaat een kleiner brandstofverbruik, en dus minder CO₂-uitstoot”, stelt Luc van Kasteren. De Meierij begon daarnaast met het geven van Het Nieuwe Rijden-trainingen aan zijn personeel, en er werden bandenspanningsmeters geïnstalleerd op alle voertuigen.

Bewust van rijgedrag

Vorig jaar is Taxicentrale De Meierij overgestapt naar het duurzaamheidsprogramma van GreenStar, ook hier vanuit de wens om de milieu-impact van het bedrijf verder terug te dringen. Daarbij staat bewustwording van de chauffeurs over hun eigen rijgedrag centraal. Het programma verzamelt daar data over, en met de feedback die dat oplevert kunnen de chauffeurs hun rijgedrag verbeteren. Dat leidt aantoonbaar tot minder brandstofverbruik, minder schades en minder onderhoud aan het wagenpark.

“Inmiddels heeft Censys een realtime koppeling gemaakt met GreenStar. Voorheen ontvingen onze chauffeurs eenmaal per week een uitgebreid rapport betreffende hun rijgedrag, door de nieuwe koppeling gaat dat nu dagelijks gebeuren. Hierdoor krijgen chauffeurs nog sneller feedback en worden ze er niet tijdens het rijden mee geconfronteerd. Daarnaast moet ons taxibedrijf zelf ondersteuning bieden. Ik luister dan ook geregeld mee met chauffeurs die het er steeds vaker over hebben. Ze maken er echt een gezonde competitie van”, merkt Luc van Kasteren.

Maandelijks gesprek

Gemiddeld is het rijgedrag van chauffeurs van Taxicentrale De Meierij in het afgelopen jaar met bijna een punt gestegen. Dit levert 7 tot 8 procent brandstofbesparing en CO₂-reductie op. Dat betekent dat het bedrijf zo’n duizend bomen minder nodig heeft om de door hen geproduceerde uitstoot te verwerken. Daarmee is dus de volledige uitstoot met twee taxi’s per jaar teruggedrongen.

Maar bij wat er nu behaald is, hoeft het uiteraard niet te blijven. Tijdens het maandelijkse duurzaamheidsgesprek wordt het verloop besproken, worden er doelstellingen bepaald en komt men tot een strategie om die doelen te realiseren. “GreenStar geeft echt adviezen waar je iets mee kunt. Zij zijn duidelijk gespecialiseerd in gedragsverandering door hun jarenlange ervaring hiermee. Zo gaan we de uitkomsten van de chauffeurscijfers nu gebruiken in de functioneringsgesprekken. Daarvoor bestaan mooie rapportages met kant en klare feedback richting de chauffeur, zodat hij of zij weet wat er kan worden verbeterd. Het mooiste is als doelstellingen gehaald worden en de lat vervolgens nog hoger wordt gelegd”, aldus Jan van Kasteren.

Alle wagens voorzien

Uiteindelijk profiteert de Meierij ook in de bedrijfsvoering van deze aanpak: het brandstofverbruik is lager, er is een geringer aantal schades en de taxi’s hebben minder onderhoud nodig. Luc van Kasteren: “Toen we zagen dat we na zo’n drie maanden al op een besparing van ongeveer 7,5 procent zaten, wisten we dat het een goede investering was en hebben we alle wagens van het programma voorzien. We hebben zelfs even op 11 procent gezeten, maar in die periode moesten we er wel erg bovenop zitten. Wellicht dat de snelle feedback uit het programma ons met minder inspanning weer terug kan brengen op dit niveau. Rijgedrag verbeteren betekent geld besparen, veiliger rijden en minder CO₂-uitstoot. En vanuit klanten en certificerende instanties krijgen we positieve reacties op het feit dat we met zulke zaken bezig zijn.”

Bron