Usage Based Insurance autoverzekering (UBI) noemen we in Nederland vaak een autoverzekering op basis van rijgedrag (Pay How You Drive) ofwel een rijgedrag verzekering. 

UBI is echter veel meer dan dat, en omvat ook Pay As You Drive (een verzekering op basis van gereden kilometers). Wellicht het minst bekende, maar misschien de meest belangrijke verzekering is Manage How You Drive

Waar UBI nog veel in verband wordt gebracht met risicoverlaging, acceptatie en fraudedetectie, richt de verzekeraar zich met Manage How You Drive op proactief advies aan bestuurders om hun rijstijl te verbeteren en kan dit ook (positief) belonen met korting op de verzekeringspremie of andere bonussen.

Bij Pay How You Drive wordt de coaching van chauffeurs deels bereikt door middel van technologie. Het bieden van feedback over waargenomen rijgedrag (zoals hard remmen, accelereren, bochten nemen, enzovoort.) biedt informatie die cruciaal is voor het ontwikkelen van een veiligere en slimmere rijstijl van bestuurders.  

Manage How You Drive richt zich veel meer op proactief coaching en feedback. Door de opkomst van sociale media en smartphone-apps kan gamification een belangrijke element zijn. Gamification, d.w.z. de toepassing van spelelementen en spelprincipes, kan worden gebruikt om betrokkenheid van bestuurders te vergroten en de training van bestuurders effectiever te maken. Greenstar zal in 2019 dergelijke gamification elementen introduceren, maar blijft ook – als enige telematica leverancier in Nederland – zich richten op persoonlijk coaching van de bestuurders en fleet managers. Wij gaan ook actief met verzekeringsmaatschappijen en met duurzaamheids- en veiligheidscoaches samenwerken om langdurige verbeteringen in het rijgedrag te bereiken. 

Maar, hoe zit het met de privacy?  

De nieuwe AVG richtlijn geeft duidelijk aan dat de klant toestemming moet verlenen voor het delen van persoonsinformatie met derden, en uiteraard staat privacy hoog in het vaandel bij Greenstar.  De verwachting is wel dat consumenten met een laag risico sneller bereid zullen zijn om informatie over hun rijstijl te delen en een verzekering op basis van gebruik/rijstijl te sluiten. Wanneer bestuurders zich beloond voelen voor veilig rijden, zal hun loyaliteit toenemen, zeker wanneer de verzekeraar in staat is om extra voordelen te introduceren, bijvoorbeeld kortingen op premies, kortingen bij voorkeurspartners, kortingen bij pechhulp met leveranciers van de verzekeraar, enzovoort. 

UBI is niet meer te stoppen en zal tot flinke verschuivingen in de verzekeringswereld leiden. Uit een recent PwC onderzoek blijkt dat verzekeraars deze trend als de op één na belangrijkste bestempelen voor de sector. In Italië is al meer dan 15% van de afgesloten autoverzekeringen gebaseerd op het rijgedrag van de bestuurder. In de VS is de verwachting dat meer dan 20% van de afgesloten autoverzekeringen op basis zal zijn van UBI en zullen 70% van de verzekeringsmaatschappijen een UBI autoverzekering aanbieden.