De rechter en linkerbocht

Qua meetmethode zijn de parameters ‘linkerbocht’ en ‘rechterbocht’ vergelijkbaar met de parameters ‘te hard remmen’ en ‘overmatig versnellen,’ in die zin dat ook deze parameters worden gemeten door de versnellingsmeter in de EcoBox. Alleen beschrijven de parameters ‘te hard remmen’ en ‘overmatig versnellen’ rechtlijnige bewegingen van het voertuig, terwijl ‘linkerbocht’ en ‘rechterbocht’ gaan over gedeeltelijke cirkelbewegingen. Technisch gezien meet je dus de horizontale versnelling van het voertuig in bochten. Bekijk hier meer informatie over de berekening.

Waarom meten we twee parameters?

Ten eerste, omdat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij bochten naar rechts meer aanrijdingen van fietsers voorkomen dan bij bochten naar links*. In dat geval kan een fietser zich in de dode hoek bevinden als deze niet voldoende is gecontroleerd, of wanneer niet goed is voorgesorteerd op de suggestiestrook** waardoor fietsers zich naast het voertuig bevinden in plaats van daarachter. Ook is het kijkgedrag bij een linker- en een rechter-bocht anders***. Tot slot, noemde een taxi ondernemer dat een chauffeur bij het rijden van een halve of 3-kwart rotonde altijd een bocht naar links wordt gemaakt bij het rijden op die rotonde. In die zin kan de linkerbocht parameter dus iets zeggen over het rijgedrag op rotondes (mits daar harde bochten worden gemaakt).

Waarom meten we deze parameters?

Zoals we hierboven hebben toegelicht is veilig rijden hiervoor een belangrijke een belangrijke reden. Om dit beter te kunnen analyseren hebben we ook de snelheid waarmee de bocht wordt ingereden toegevoegd aan de kaart. Daarnaast bespaart men ook op de onderhoudskosten van de banden als chauffeurs niet met gierende banden door bochten rijden. Tot slot, zeggen deze parameters ook iets over het rijcomfort voor eventuele passagiers.

Overmatig toerental

Overmatig toerental wordt via de OBD-poort uitgelezen en zegt iets over het moment waarop iemand schakelt. Wordt er te lang in een bepaalde versnelling gereden, dan maakt de motor meer toeren dan wanneer er tijdig geschakeld wordt naar een hogere versnelling. Tevens wordt er aanzienlijk meer brandstof gebruikt. Ons systeem houdt er rekening mee dat u in de hoogste versnelling niet verder omhoog kunt schakelen. Meer hierover vindt u in deze blogpost.


Overmatig versnellen

Overmatig versnellen wordt met behulp van een versnellingsmeter gemeten en zegt iets over de mate waarin de snelheid per seconde toeneemt. Deze parameter heeft vooral betrekking op verkeersveiligheid. Wanneer uw snelheid met meer dan 11 km/u in 1 seconde toeneemt wordt dit aangemerkt als overmatig versnellen. 
Uit ervaring weten we dat deze parameter makkelijk(er) behaald wordt in voertuigen met een automatische schakelbak, let er op, het feit dat u niet op hoeft te schakelen betekent niet dat u als een raceauto bij het stoplicht weg moet rijden.

Stel..

..u ziet in uw dashboard dat u laag scoort op 'Overmatig versnellen' en hoog scoort op 'Overmatig toerental', hoe kan dit?

Als u gewend bent tijdig op te schakelen zal het toerental onder de limieten van ons score model blijven en zult u dus een goede hoge score behalen op overmatig toerental. Echter betekent dat niet dat er niet hard opgetrokken kan worden. U kunt met tijdig schakelen het toerental laag houden en nog steeds een versnelling van meer dan 11 km/u in 1 seconde behalen.

Onnodig stationair lopen

Deze parameter meet hoe lang een bestuurder op een plek stilstaat en de motor aan het draaien heeft. Wanneer een auto in het stationair toerental draait, gebruikt de auto een zeer rijk brandstof-mengsel. Bij benzine motoren betekent dit aanslag op je gasklep en dieselmotoren kunnen flink last hebben van roet.
Dit betekent dat je de interne delen van je motor vervuilt.

Hetzelfde geld ook voor korte, rustige ritjes. Bij een koude start produceert een motor de meest vervuilende en schadelijke uitlaatgassen. Zodra de motor een beetje op temperatuur is, wordt dit schoner.

Elk uur dat een voertuig stationair draait, staat ongeveer gelijk aan het rijden van 40 km. De limiet is 00:05:00. Daarna rekent het systeem een event voor de bestuurder.

Hard remmen

Onze data liegt er niet om, het is de gebeurtenis die het meest geregistreerd wordt, hard remmen. Bijna 30% van alle geregistreerde gebeurtenissen is er één waarbij te hard op de rem gestaan is.
Nu zijn er gevallen waar een bestuurder hier zelf minder invloed op hebt; een kind dat plotseling tussen geparkeerde auto's de straat op stuift of een medeweggebruiker die op het allerlaatste moment besluit dat hij toch af moest slaan en daarvoor vol op de rem moet. Natuurlijk heeft iedereen liever dat u in deze gevallen een ongeluk voorkomt.

Score bij gebeurtenissen op de parameter ‘Hard remmen’, betekent dit dat een bestuurder te hard met zijn voet op de rem staat wanneer hij afremt. Dit kan voorkomen worden door vooruit te kijken en goed te anticiperen op de medeweggebruikers. We weten dat er weinig tijdswinst wordt gehaald door hard rijden en vervolgens hard op de rem, maar dit heeft wel een invloed op bijvoorbeeld de onderhoudskosten van de auto, een nieuwe set banden of een extra beurt.

Te hard rijden

De parameter ‘Te hard rijden’ is vanzelfsprekend. Rijd een bestuurder te hard, dan haalt diegene geen goede punten op deze parameter. Daarbij is het ook zo dat de duur van het te hard rijden en de het aantal kilometers waarmee je over de snelheid gaat, meegerekend wordt. 
'Tijd inhalen door hard te rijden' is zo ongeveer onmogelijk, zelfs als we het over grote afstanden hebben zoals 300 km, is het verschil tussen 120 km/uur en 130 km/uur rijden maar 12 minuten. Als we vervolgens kijken wat het extra verbruik is op de hogere snelheid, kan dit eigenlijk niet uit. 
Bestuurders kunnen letten op de volgende punten:

Bestuurders op de snelweg kunnen bijv. de cruise-control vastzetten op 100/120/130 in plaats van net 1 km/uur over het 'politie-limiet'. Dit bespaard verrassend veel brandstof. Binnen de bebouwde kom wordt ook de snelheid bijgehouden, let hierom op de snelheid. Niet alleen omdat het leuk is om een hogere score te halen, maar ook omdat bestuurders daarmee positieve reclame maken voor het bedrijf.

Greenstar_App_Design_03-8-2.png