Hoe verder je vooruit kijkt, des te beter je je omgeving kunt inschatten. Dit is niet alleen bevorderlijk voor je veiligheid, maar scheelt uiteindelijk ook in je portemonnee!

Zeker binnen de bebouwde kom wordt anticiperen ons makkelijker gemaakt door bijvoorbeeld de aanwezigheid van verkeersborden en de voor ons o zo bekende verkeerssituaties, zoals verkeerslichten en rotondes. 

Verkeersborden
Deze geven een indicatie van wat je verderop te wachten staat. Bovenstaand bord geeft bijvoorbeeld aan dat er een bocht naar links nadert:

  • Matig je snelheid.
  • Kijk door de bocht om de verdere weg in te schatten:

Ook verkeerslichten en rotondes worden door borden aangegeven. Maar deze verkeerssituaties zien we toch vaak terugkomen bij de parameters 'overmatig versnellen' en 'hard remmen'.
Daarom toch speciale aandacht hiervoor. 

Verkeerslichten
Haal bij het naderen van een rood verkeerslicht tijdig je voet van het gaspedaal en laat de auto in een zo hoog mogelijke versnelling uit rollen. Hierdoor zorgt het motormanagement van de moderne automotor ervoor dat er -totdat het stationaire toerental wordt bereikt- geen brandstof wordt verbruikt.
Wat soms moeilijk is om in te schatten is wanneer het licht op groen gaat springen. Houd in je achterhoofd: als je afremt en vervolgens deze snelheid weer op moet bouwen, had je beter wat langzamer kunnen blijven rollen.

Rotondes
Vooral belangrijk bij het aan komen rijden van een rotonde is belangrijk dat je de juiste snelheid en versnelling gekozen hebt. Dit is niet alleen brandstofbesparend, maar ook met het oog op veiligheid én het veilig uitvoeren van je manoeuvre belangrijk. 
Dit betekent dat je voldoende ver vooruit moet kijken en je je ruim voor de rotonde al bewust moet zijn van je medeweggebruikers en omgeving. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan:

  • Aanwezigheid van verkeersborden, verkeerstekens en de geregelde voorrang.
  • Aangelegde voetgangersoversteekplaats of fietsstroken.
  • Aanwezigheid en gedrag van ander rijdend of wachtend verkeer op of om de rotonde.
  • De breedte van de rijbaan en een eventuele indeling van de rijstroken die voorsorteren aangeven.
  • Aantal toeleidende wegen tot de rotonde (meestal 4 of 3)
  • Scherpte en het verloop van de bochten.

 

 

Meer weten? Neem contact op!