Elektrisch autorijden is nog verre van de meest normale manier van transporteren, maar is wel bezig aan een opmars. Het besturen van een elektrische auto heeft veel voordelen, vooral voor het milieu. De overheid is dan ook actief bezig met het stimuleren van elektrisch rijden in Nederland. In dit artikel lees je hoe elektrisch autorijden precies werkt en wat de voor- en nadelen zijn.

Manieren van elektrisch rijden

Er zijn momenteel verschillende manieren van elektrisch rijden. De volgende typen voertuigen zijn op de markt verkrijgbaar:

  • Auto`s alleen op elektriciteit (volledig elektrische auto's);
  • Auto´s alleen op elektriciteit die ook fossiele brandstof kunnen gebruiken om de energie op te wekken (elektrisch aangedreven);
  • Hybride auto´s die zowel op elektriciteit als fossiele brandstof rijden.

De voordelen

De voordelen van elektrisch autorijden zijn:

  • Het is beter voor het milieu dan rijden op fossiele brandstoffen, er wordt namelijk geen CO₂ uitgestoten door de auto;
  • De opkomst van elektrisch autorijden biedt kansen voor de werkgelegenheid en ontwikkeling binnen de Nederlandse high-tech industrie;
  • Elektrisch rijden is uiteindelijk goedkoper, zowel in verbruikte elektriciteit als in de aanschaf van een auto;
  • De overheid biedt kortingen op het elektrisch rijden;
  • Een elektrische auto is stiller.

Klimaat

Om de CO2-uitstoot van elektrische voertuigen te kunnen vergelijken met conventionele voertuigen is het van belang om uit te gaan van praktijkgebruiksgegevens. Hierin wordt ook de keten van brandstofproductie, voertuigfabricage en - recycling/sloop meegenomen, omdat ook hier emissies plaatsvinden.

Uit de analyse blijkt dat een volledig elektrische auto bij gebruik van overwegend grijze stroom een 30% lagere CO₂-uitstoot heeft t.o.v. een gemiddelde benzineauto. Bij gebruik van groene stroom is een CO₂-uitstoot reductie van 70% mogelijk. Voor plug-in hybride voertuigen is de daling van de CO₂-uitstoot circa 15-25%. Hierbij is aangenomen dat de aandrijving voor 30% van de kilometers volledig elektrisch is.

Milieuaspecten accu’s

In elektrische auto’s zitten vaak lithiumbatterijen. Deze zijn relatief veilig voor het milieu en zijn goed te recyclen. Er zijn al fabrieken voor recycling van lithiumaccu’s. Naarmate het aantal elektrische voertuigen toeneemt, wordt recyclen ook lucratiever.

De verwachting is dat in de toekomst accu’s hergebruikt worden. Bijvoorbeeld voor tijdelijke opslag van lokale wind- of zonne-energie. Voor dit doel gelden lagere kwaliteitseisen, dus krijgen afgeschreven EV-accu’s een tweede leven.

 

In de header ziet u de Tesla Model S, dit is het meest verkochte elektrische voertuig van 2016, in totaal zijn 1495 voertuigen verkocht!

 

Vrijblijvend meer informatie ontvangen over het GreenStar programma?

Neem contact met ons op:

 
 

 

 

Bron