We hebben allemaal de bel wel horen luiden, maar waar hangt die klepel nu eigenlijk? 
Elektrisch vervoer, zegt men, heeft een gunstig effect op de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en het klimaat.
Daarnaast
 stoten de auto's geen of aanzienlijk minder schadelijke stoffen uit en kunnen óók nog eens gebruik maken van groene stroom.

Hoe zit Het nou echt?

Het is makkelijk om te zeggen dat elektrische voertuigen een verminderde CO₂-uitstoot veroorzaken en dús bijdragen aan een beter klimaat. Maar als we echt een goed beeld willen krijgen, moeten we kijken naar de totale keten: van brandstofproductie en voertuigfabricage, tot -recycling/sloop. In deze fases vinden immers ook emissies plaats. Onze bron heeft een dergelijke analyse uitgevoerd voor middenklasse voertuigen. De resultaten zijn in onderstaand figuur weergegeven. Het betreft de CO₂-uitstoot van conventionele en elektrische auto's op basis van een levensduur van 220.000 km.

CO2 fabricage voertuig is inclusief onderhoud en recycling/sloop   PHEV: Plug-in hybride (heeft zowel een elektromotor als een interne verbrandingsmotor). BEV: Volledige electrisch.

CO2 fabricage voertuig is inclusief onderhoud en recycling/sloop

PHEV: Plug-in hybride (heeft zowel een elektromotor als een interne verbrandingsmotor).
BEV: Volledige electrisch.

De conclusie

Uit analyse van de bevindingen blijkt dat een volledig elektrische auto bij gebruik van overwegend grijze stroom een 30% lagere CO₂-uitstoot heeft t.o.v. een gemiddelde benzineauto. Bij gebruik van groene stroom is een CO₂-uitstoot reductie van 70% mogelijk. Voor plug-in hybride voertuigen is de daling van de CO₂-uitstoot circa 15-25%. Hierbij is aangenomen dat de aandrijving voor 30% van de kilometers volledig elektrisch is.

Elektrisch vervoer staat aan het begin van zijn ontwikkeling. De verwachting is dat de energie-efficiency van elektrische voertuigen verder verbetert. Voor elektriciteit is de verwachting dat dit steeds meer uit duurzame bronnen wordt geproduceerd. 


Bron

 

P.S. In de header bovenaan de pagina zie je de Tesla Model S. Deze volledig electrische auto kan met accu van 85 kWh, ruim 400 km rijden!