Vanwege een beslissing van de Raad van State over stikstof is vanaf 1 oktober 2019 de toegestane snelheid op enkele snelwegen verlaagd. Op trajecten van de A1, A28 en A50 gaat de snelheid van 130 km/u naar 120 km/u. Daarnaast is het de bedoeling dat er ook verschillende andere wegen verlagen naar 100 km/u om hoge concentraties stikstof in de lucht te reduceren.

Waarom verlaging naar 100 km/u?

Adviescollege Stikstofproblematiek geeft aan dat de snelheid op wegen dicht bij natuurgebieden naar beneden moet om de stikstofproblematiek aan te pakken. Verschillende natuurgebieden zijn uit balans. Planten die afhankelijk zijn van stikstof overwoekeren de planten die daar niet van houden. Het ecosysteem moet hersteld worden door de stikstof-uitstoot te reduceren.

Verlaging van de maximum snelheid zal een van de maatregelen zijn die gaat helpen om het overschot aan stikstof te verlagen. Wanneer een bestuurder 100 km/u rijdt, zal dit zorgen voor 14 procent minder stikstof-uitstoot dan wanneer deze bestuurder 130 km/u zal rijden.

Natura-200 gebieden

Er zijn in Nederland ongeveer 160 beschermde natuurgebieden, de zogenaamde Natura-200 gebieden. 118 van deze gebieden hebben last van te veel stikstof. Rondom deze gebieden gaat de maximum snelheid omlaag zodat de verscheidenheid aan levensvormen in deze ecosystemen weer in balans kan komen.

Daarnaast zorgt de verlaging van deze maximum snelheid waarschijnlijk voor een betere doorstroom van verkeer en minder files. Het verschil van snelheid per bestuurder wordt minder groot waardoor verstoppingen in het verkeer afnemen en een bestuurder minder vaak van baan gaat wisselen.

Trajecten verlaging maximum snelheid per 1 oktober

A50 – tussen knooppunt Beekbergen en de aansluiting Epe

A28 – tussen de aansluiting Strand Nulde en knooppunt Hattemerbroek

A1 – tussen de aansluiting Barneveld en knooppunt Beekbergen

Bron