Het Gerechtshof Den Haag heeft onlangs besloten dat de Staat de uitstoot van broeikasgassen sneller moet verminderen. Duurzaamheidsorganisatie Urgenda won samen met negenhonderd andere eisers de klimaatzaak die ze tegen de Nederlandse Staat hadden aangespannen. Volgens het hof is een reductie van 25% ten opzichte van 1990 in het jaar 2020 noodzakelijk.

De klimaatverandering is een bedreiging geworden voor de burgers. De overheid is op de hoogte van het gevaar dat dreigt door de opwarming van de aarde. Daarom moet de Staat maatregelen nemen om de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen. Het kabinet is op dit moment bezig met het opzetten van een Nederlands klimaatakkoord.

Het beoogde doel van dit Nederlandse klimaatakkoord is 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990. In 2050 moet de vermindering zelfs 95% zijn. De maatregelen die hiervoor worden getroffen zijn per sector vastgesteld. Eind 2018 moet het klimaatakkoord compleet zijn. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl 

In de sector Mobiliteit is de ambitie een overgang naar zorgeloze mobiliteit, hoge verkeersveiligheid en zonder CO2-uitstoot. Naast de mobiliteit kun je op nog meer manieren jouw CO2-uitstoot verminderen, bekijk daarvoor onze tips.

Samen met GreenStar behalen bedrijven een duurzame prestatie van het wagenpark dat zij beheren. Aan de hand van data en de bijbehorende specifieke coaching van het rijgedrag reduceren zij de CO2-uitstoot. Besparing van brandstof, onderhoud en het voorkomen van schade. Maar vooral belangrijk voor onze mooie aardbol, verbeter je CO2 footprint!

Wil jij weten hoe GreenStar jouw bedrijf kan helpen bij het verminderen van CO2-uitstoot? Neem dan hieronder contact met ons op.