Deze week willen we u graag wijzen op een interessant artikel in de Britse krant The Guardian. In dat artikel zijn de resultaten te lezen van vergelijkbare systemen als ons Greenstar-programma voor de Britse markt. We delen graag de drie meest opmerkelijke uitkomsten met u.

Vrouwen zijn betere chauffeurs dan mannen

guardian.png

Iedereen kent de discussie: zijn mannen of vrouwen nu de ‘betere’chauffeurs? Verzekeraars konden ons al jaren vertellen dat vrouwen minder vaak schades claimden, maar daar kon je tijdens de borreldiscussies altijd nog zaken tegen inbrengen als “Maar vrouwen rijden minder kilometers!” Nu niet meer, want het Britse onderzoek geeft een helder antwoord. Vrouwen claimen per gereden kilometer minder vaak schade en als ze dat doen, zijn de claims lager. De reden? Vrouwen rijden langzamer.

Jonge chauffeurs rijden relatief slecht in het donker

Hoewel de kans op een ongeval toeneemt voor alle groepen als het donker is, is dit effect voor jonge chauffeurs (onder de 25 jaar) veel sterker dan voor oudere chauffeurs. Waar oudere chauffeurs de kans op schade zien toenemen met ongeveer 50%, neemt die kans bij jongere chauffeurs toe met 300%. Snelheid is ook hier de belangrijkste oorzaak. En dan gaat het niet alleen om roekeloos rijgedrag. Het gaat ook om het inschatten wat een veilige snelheid is. In veel situaties is de maximum geldende snelheid hoger dan de veilige snelheid. Jonge chauffeurs hebben minder ervaring om die situaties in te schatten, wat leidt tot meer ongevallen vanwege een te hoge snelheid.

Snelheid is veruit de belangrijkste oorzaak van ongevallen

Als er iets uit alle analyses is gebleken, dan is het dat snelheid in bijna alle gevallen heeft bijgedragen aan het ontstaan van een ongeval of het ongeval heeft verergerd. Mensen die 20% van de tijd te hard rijden, hebben bijna 90% meer kans om betrokken te zijn bij een ongeval dan mensen die zich (bijna) altijd aan de snelheidslimiet houden.

Als er dus een les geleerd kan worden uit het analyseren van miljarden voertuigkilometers met telematica-systemen, dan is het wel: Matig uw snelheid!

Het gehele artikel is hier te lezen via deze link.